simplestate.me

"כל מה שנקרא החיים, זה בעצם דברים שאנשים אחרים המציאו והם לא יותר חכמים ממך או ממני."


תיאור העסק


Simplestate היא עולם וירטואלי שנוצר ע"י קבוצת אנשים שלא נחים לרגע במטרה לקחת את משתמשי הפלטפורמה מעל ומעבר למוכר והמצופה וליצור יקום דיגיטלי חדשני עבור כל אחת ואחד מכם. הקבלת העולם האמיתי לעולם וירטואלי והנגשת פתרונות דיגיטליים למהלך חיי היום יום שלנו מתוך האמונה והידיעה שביום שהמשתשים יוכלו לשלוט ולנהל את הדאתא שלהם כל אחד מהם יוכל להקים מדינה וירטואלית שמנהלת את הנתונים שלו כדי להפיק מהם רווח כספי ויותר זמן עבור כל אחד ואחת ממשתמשי העולם הוירטואלי שיצרנו.